หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 

ข้าวแต๋นทิพตะวัน
  
 

วัดหนองปลิง
  
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
 
 
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 95 % ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
 
 
 
บริษัท ทศท.คอเปอเรชั่น (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
 
  หน่วยธุรกิจ ในเขต เทศบาลเมืองหนองปลิง มีดังนี้