หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 

ข้าวแต๋นทิพตะวัน
  
 

วัดหนองปลิง
  
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 


 


การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและศักยภาพของชุมชน

การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 


 


การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 


 


พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการของท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-734-3113
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10