หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ มากกุญชร พันธ์ยิ้ม
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
โทร : 094-628-9363


นางสาว สุชาดา อารีทม
รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
โทร : 094-746-5639
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางช่อทิพย์ ทองปรน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประสิทธิ์ พันธ์ผง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวชรินทิพย์ ลมไธสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางศุทธินี วังศิริกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ