หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ พันธ์ยิ้ม
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง


นางสาวอาทิตยา กวานปัชชา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางช่อทิพย์ ทองปรน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประสิทธิ พันธ์ผง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวชรินทิพย์ ลมไธสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางศุทธินี เศรษฐีธีรยศ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ