หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ พันธ์ยิ้ม
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอาทิตยา กวานปัชชา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางช่อทิพย์ ทองปรน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประสิทธิ พันธ์ผง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวชรินทิพย์ ลมไธสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางศุทธินี เศรษฐีธีรยศ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน