หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทสบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองหนองปลิง [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง แก้ไขปีดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองหนองปลิง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำขอเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2