หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว4346 28 ธ.ค. 2565
การบริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 1 ชุด กศ. มท 0816.4/ว4348 [เอกสารแนบท้าย] 27 ธ.ค. 2565
แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา กศ. มท 0816.4/ว4345 [แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ] 27 ธ.ค. 2565
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4341 [เอกสารแนบ] 27 ธ.ค. 2565
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สน.บถ. มท 0809.3/ว4334 27 ธ.ค. 2565
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 24-25 สน.คท. มท 0808.3/ว4340 [รุ่นที่ 24-25] 27 ธ.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว4336 27 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 กพส. มท 0810.2/ว4326 27 ธ.ค. 2565
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4330 27 ธ.ค. 2565
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.3/ว9640 26 ธ.ค. 2565
ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กยผ. มท 0815.3/ว19313 [แบบรายงานประมาณการรายได้และคำอธิบาย (Word)] 26 ธ.ค. 2565
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 สล. มท 0801.2/ว19053 26 ธ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18 กศ. มท 0816.3/ว4325 [เอกสารแนบท้าย] 26 ธ.ค. 2565
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4257 26 ธ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4327 26 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและตอบข้อซักถาม ระบบสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว4324 26 ธ.ค. 2565
การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว4314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 26 ธ.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว4319 26 ธ.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง (สุจริต โปร่งใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใสสะอาด 2566) และ (งดรับ งดให้) ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กม. [ประกาศเจตนารมณ์] 26 ธ.ค. 2565
การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว9628 26 ธ.ค. 2565
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10