หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
เทศบาลเมือง หนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
ผ้ามัดย้อมศิลาแลง
ข้าวแต๋นทิพตะวัน
ศิลปะพับผ้าขนหนู (พวงหรีด)
  
วัดหนองปลิง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
Code : 01d42e
 
 
Code : 01d42e
 
 
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 9 มิ.ย. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 2 
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 16 
 
ทม.หนองปลิง การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 9 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทม.ปางมะค่า โครงการส่งเสริมการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว "ฮาวายคลายร้อนแก่งเกาะใหญ่" ประจำปีงบป [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 29 
อบต.โป่งน้ำร้อน (11 เมษายน 25657)โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2567 [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานกระบือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2566 (ITA-17) [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.ปางมะค่า โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.หนองคล้า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (วันสงกรานต์) [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม เชิญชวนตอบแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานกระบือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัต [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.ลานกระบือ กิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรห [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลานกระบือ เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประช [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้ง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานกระบือ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567 (ITA-1 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าพุทรา การเตรียมความพร้อมในวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
   
 
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]

 
 
    
 
 
กพ 0023.5/ว 1939 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 1935 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 5)  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.3/ว 1921 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 5)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 1929 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว1919 การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 1897 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 (ดู : 6)  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 1891 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 (ดู : 1) [ แนบ1 ]  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 1891 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 (ดู : 1)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 244 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตร "ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข" (ดู : 1)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว1848 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566 (ดู : 2)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 242 ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 1849 รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ (ดู : 2)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.2/ว 1853 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 (ดู : 31)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 1850 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ (ดู : 2)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 241 ประกาศคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 (ดู : 5) [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 239 จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 238 ขอส่งคู่มือแนวทางการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ดู : 2) [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.2/ว 1837 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 เข้า  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 237 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ (ดู : 1)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 1806 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  

 
 
สอบถามการขอจดใบทะเบียนพาณิชย์ (14 มี.ค. 2567)    อ่าน 59  ตอบ 2  
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และE-mail เทศบาลเมืองหนองปลิง (26 ก.พ. 2567)    อ่าน 1395  ตอบ 12  
ช่องทางบริการประชาชน (28 พ.ค. 2566)    อ่าน 282  ตอบ 0  
 
 
 
E-Service
 
คำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป คำร้องขอใช้น้ำในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 094-628-9363
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
facebook
ทม. หนองปลิง
facebook
ทม. หนองปลิง
ทม. หนองปลิง