หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 

ข้าวแต๋นทิพตะวัน
 

ศิลปะพับผ้าขนหนู (พวงหรีด)
  
 

วัดหนองปลิง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ราคาโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
 
ทต.ระหาน รับมอบป้ายรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน (ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านการลดบริโภค [ 4 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งน้ำร้อน ข้อเสนอแนะกลไกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรว [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ทรงธรรม วารสารวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าไม้ ขอเชิญชมฟุตบอลท่าไม้คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี๒๕๖๖ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี กิจกรรมจิตอาสา [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทม.กำแพงเพชร กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันพระราชสมภพ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทม.กำแพงเพชร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพโรงเรียนเทศบาล ๓ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.กำแพงเพชร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บ่อถ้ำ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองแม่ลาย จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองแม่ลาย ออกพื้นที่เดินรณรงค์ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองแม่ลาย [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม กิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
   
 
 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]

 
 
    
 
 
กพ 0023.4/ว5883 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง (ดู : 6)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5869 การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุดเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ฯ (ดู : 14)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5882 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 10)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5868 การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.6/ว 5870 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.6/ว 5881 ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5855 ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5856 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 2)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5857 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (ดู : 2)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5853 ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ดู : 1)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5854 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565) (ดู : 6)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5852 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด (ดู : 3)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.6/ว 5851 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 5)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5839 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 2)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.6/ว 5813 ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 18)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5811 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (ดู : 10)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5810 การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5812 ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดู : 9)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5815 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบข้อมูลการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 15)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    

 
 
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และE-mail เทศบาลเมืองหนองปลิง (7 ก.ย. 2565)    อ่าน 280  ตอบ 4  
กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (11 ต.ค. 2565)    อ่าน 558  ตอบ 3  
แบบคำขอถังขยะ (28 พ.ค. 2564)    อ่าน 228  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
เทศบาลเมืองหนองปลิง