หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
  ในอดีตบริเวณชุมชนหนองปลิงนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีประวัติเล่าว่าหนองน้ำแห่งนี้มีปลิงอยู่ชุกชุมมากขนาดที่วัว ควาย ลงไปกินหญ้าในหนองน้ำและติดหล่มขึ้นไม่ได้เนื่องจากมีปลิงเกาะและดูดกินเลือดจนตาย ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า หนองปลิง ในเวลาหน้าน้ำ มีปลิงขึ้นมาไต่เต็มถนน ในหนองปลิงมีดอกบัว พืชน้ำจำนวนมาก และที่สำคัญในหนองปลิงมีปลากัด ลูกหม้อและลูกทุ่ง ที่กัดได้ดี มีสายพันธ์ที่ดีมาก มีดินดี เหมาะสำหรับทำอิฐและเครื่องปั้นดินเผาอย่างยิ่ง ต่อมาคำว่าหนองปลิง จึงกลายเป็นชื่อของชุมชนได้รับการตั้งเป็นตำบลจากทางราชการเป็นตำบลหนองปลิง ปัจจุบันบริเวณของหนองน้ำเป็นที่ตั้งของสถานีประมงน้ำจืด จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เหลือหนองปลิงให้เห็นเพียงเล็กน้อย ในบริเวณหน้าวัดราชพฤกษ์ศรัทธารามเท่านั้น
 
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ไปตามถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 84.58 ตารางกิโลเมตร (53,031 ไร่)
เทศบาลเมืองหนองปลิง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พรานกระต่าย ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 12,539 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,184 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32

หญิง จำนวน 6,355 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68
จำนวนครัวเรือน 5,799 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 148.25 คน/ตารางกิโลเมตร
 
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และที่ราบสูงบางหมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และสวนกล้วยไข่ มีคลองชลประทานท่อทองแดงส่งน้ำทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบล และคลองห้วยทรายส่งน้ำทางด้านทิศเหนือของตำบล
 
อาชีพของประชากร จัดอันดับได้ดังนี้

อันดับที่ 1 อาชีพ รับจ้าง

อันดับที่ 2 อาชีพ ทำนา

อันดับที่ 3 อาชีพ ทำไร่

อันดับที่ 4 อาชีพ ค้าขาย

อันดับที่ 5 อาชีพ รับราชการ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่อทองแดง 285 294 579 391  
2   บ้านหนองปลิง 650 665 1,315 524
  3   บ้านคลองบางทวน 806 825 1,631 1,027  
4   บ้านเกาะสะบ้า 511 503 1,014 317
  5   บ้านน้ำดิบ 185 203 388 162  
6   บ้านบ่อสามแสน 1,148 1,206 2,354 1,049
  7   บ้านศรีโยธิน 1,262 1,312 2,574 1,286  
8   บ้านนาเหนือ 450 452 902 307
  9   บ้านคลองห้วยทราย 245 241 486 182  
10   บ้านทุ่งนาขวัญ 143 141 284 123
  11   บ้านบ่อสามแสนเหนือ 494 510 1,004 431  
    สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 5 3 8 -
    รวม 6,184 6,355 12,539 5,799
อ้างอิงข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบล เดือนพฤษภาคม 2563
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10